Who we are

Our website address is: https://frankgodbersen.com.

Frank Godbersen ApS Persondata politik og behandling opdateret juni 2023

Persondata politik 

I Frank Godbersen ApS passer vi på dine persondata, og vi ønsker, at du som kunde og job-kandidat hos os er orienteret om, hvordan vi behandler dem. Her kan du læse mere om vores persondata politik, hvad vi bruger dine personoplysninger til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler dem med. Du kan også læse, hvilke rettigheder, du har, og hvem du kan kontakte i Frank Godbersen ApS, hvis du har spørgsmål til brugen af dine personoplysninger. 

  

Frank Godbersen ApS er den dataansvarlige 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er

CVR-nr. 4014 5567 

Frank Godbersen ApS 
Jernbanegade 31A 2th.

DK 6400 Sønderborg

Telefon: + 45 2426 3450 
E-mail: Fg@frankgodbersen.com 

Kontaktoplysninger på Frank Godbersen ApS databehandlingsansvarlige 

Hvis du har spørgsmål til vores beskyttelse og behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databehandlingsansvarlige. 

Du kan kontakte vores databehandlingsansvarlige på fg@frankgodbersen.com 

1. Formål med behandling af personoplysninger og persondata politik 

Frank Godbersen ApS behandler dine personoplysninger til en række formål, som er beskrevet nedenfor. Under hvert formål kan du se, hvilke kategorier af personoplysninger Frank Godbersen ApS behandler, hvorfra Frank Godbersen ApS indsamler personoplysningerne, hvorfor vi har lov til at behandle dine personoplysninger, og hvem Frank Godbersen ApS kan videregive personoplysningerne til. 

1.1 Markedsføring 

Vi behandler dine personoplysninger, når vi markedsfører vores produkter og løsninger (som beskrevet i vores samtykke til markedsføring). 

Frank Godbersen ApS har forskellige markedsføringstiltag, som skal sikre, at du kan få netop den viden fra Frank Godbersen ApS, der er relevant for dig i forhold til dine interesser. Frank Godbersen ApS giver dig kvalificerede anbefalinger, nyheder og viden indenfor headhunting, rekruttering og talentudvikling som er målrettet dig, din situation og dine behov i de forskellige faser af dit arbejdsliv. 

Du kan give dit samtykke til, at Frank Godbersen må sende markedsføring til dig via de kanaler, der er angivet i samtykket. 

1.1.1 Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være: 

Almindelige kategorier af personoplysninger: 
Navn, kontaktoplysninger, demografiske forhold, din adfærd på Frank Godbersens digitale kanaler (f.eks. hvilke mails du åbner, hvilke artikler du læser og deler) din kommunikation med Frank Godbersen ApS (f.eks. hvis du har spørgsmål til din fremtidige headhunting, rekruttering og talentudvikling eller ønsker yderligere viden om et af vores service), offentligt tilgængelige eller købte data, oplysninger du har givet os i forbindelse med spørgeskemaer, evalueringer og lignende.

1.1.2 Hvor får vi oplysninger om dig fra? 

Der indsamles oftest ikke andre personoplysninger end dem, der allerede er indsamlet som led i kunde- eller kandidatforhold med dig. Hvis Frank Godbersen ApS modtager nye personoplysninger om dig, vil det være: 

 • Oplysninger om hvilke mails/artikler mv. der åbnes i markedsføringsmateriale fra Frank Godbersen ApS. 
 • Oplysninger fra offentlige tilgængelige registre. 

1.1.3 Hvorfor har vi lov til at behandle personoplysninger om dig? 

Frank Godbersen ApS behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. 

1.1.4 Videregivelse af dine personoplysninger 

Frank Godbersen ApS videregiver ikke dine data såfremt dette ikke lovpligtig eller juridisk nødvendigt for at have en forretningsrelation med dig.

1.2 Analyse og statistik 

Vi behandler dine personoplysninger, når vi udarbejder statistikker og analyser. Det kan være: 

 • Interne undersøgelser, analyser mm.

1.2.1 Kategorier af personoplysninger 

Såfremt vi i forbindelse med at udarbejde interne statistikker og analyser, kan vi behandle forskellige personoplysninger om dig, (oftest vil oplysningerne dog anvendes i anonymiseret form). 

Persondata vil være: 

 • Almindelige kategorier af personoplysninger: 
 • Navn, kontaktoplysninger, køn, kundenummer, oplysninger om dit engagement i Frank Godbersen ApS og oplysninger om dit ansættelsesforhold (f.eks. din arbejdsgiver). 

1.2.2 Hvorfor har vi lov til at behandle persondata om dig? 

Frank Godbersen ApS behandler dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag: 

Indsamling og anvendelse af almindelige personoplysninger er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, nemlig at markedsføre Frank Godbersen ApS’ Services.

(databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f). 

1.2.3 Videregivelse af dine persondata 

Dine data bliver ikke videregivet.  I forbindelse med analyse og statistik bliver alle personoplysninger anonymiseret og sammenholdt for at udlede tendenser og trends, og der bliver ikke videregivet personoplysninger til andre modtagere. 

1.3 Optimering af brugeroplevelsen på Frank Godbersen ApS’ hjemmesider 

Vi behandler dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside. Dette kan f.eks. være, når vi arbejder på at optimere brugeroplevelsen på Frank Godbersen ApS’ hjemmeside eller du henvender dig via vores kontaktformularer. Du har desuden mulighed for at kontakte os via vores kontaktformular for eventuelle klager. 

I forhold til behandling af klager, henviser vi dig til formålet ”klagebehandling”. 

1.3.1 Kategorier af persondata 

Vi behandler forskellige personoplysninger om dig. Disse personoplysninger vil være : 

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

Når du henvender dig via en af vores kontaktformularer, registrerer Frank Godbersen ApS de oplysninger, som du selv afgiver. Det vil være navn, kontaktoplysninger, virksomhedsnavn og eventuelt virksomhedens CVR-nummer. 

1.3.2 Hvor får vi oplysninger om dig fra? 

Frank Godbersen ApS indsamler dine personoplysninger på hjemmesiden fra disse kilder: 

 • Google Analytics – Frank Godbersen ApS anvender Google Analytics på Frank Godbersen ApS’ hjemmeside til at undersøge, hvordan siden besøges, og hvordan brugerne navigerer på hjemmesiden. 

1.3.3 Hvorfor har vi lov til at behandle persondata om dig? 

Frank Godbersen ApS indsamler og anvender dine personoplysninger ud fra følgende juridiske grundlag: 

De personoplysninger, som vi har indsamlet via Google Analytics, behandler vi under hensyn til de legitime interesser i at få hjemmesiden til at fungere, til statistik samt til brug for markedsføring (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f). 

2. Opbevaring af dine personoplysninger – persondata politik 

Frank Godbersen ApS persondata politik opbevarer dine personoplysninger, indtil kundeforholdet er ophørt, og forældelsesfristerne i forældelsesloven er indtrådt. Opbevaringen af personoplysningerne sker tillige med respekt for Frank Godbersen ApS’ forpligtelser til at opbevare personoplysninger og persondata i henhold til regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Frank Godbersen ApS opbevarer udelukkende dine personoplysninger til deres oprindelige formål og som eksplicit angivet ved forespørgsel om personoplysninger. Når data ikke længere er relevante, er blevet tilbagekaldt af dig eller opbevaringspligten ophører jf. gældende lovning, slettes dine persondata automatisk. Frank Godbersen ApS bevarer til enhver tid retten til at anonymisere og efterfølgende bruge data til statistiske formål. 

3. Pligtmæssig information om persondata politik 

Hvis du ikke giver personoplysningerne til Frank Godbersen ApS, vil konsekvensen være, at Frank Godbersen ApS ikke kan varetage formålene ovenfor, f.eks. at vi ikke kan oprette dig som kunde eller job-kandidat i Frank Godbersen ApS. 

4. Dine rettigheder vedrørende persondata politik 

Når Frank Godbersen ApS behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder: 

 • Retten til indsigt 
  Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Frank Godbersen ApS behandler om dig. 
 • Ret til at gøre indsigelse 
  Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring. 
 • Retten til berigtigelse 
  Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger. 
 • Retten til sletning af persondata politik 
  Som beskrevet under afsnit 3, så overholder Frank Godbersen ApS til enhver tid den gældende lovgivning, dog har du ret til at få dine personoplysninger slettet i Frank Godbersen ApS inden de angivne frister, såfremt det ikke strider mod Frank Godbersen ApS’ opbevarings- og dokumentationspligt. 
 • Retten til begrænset behandling 
  Du har ret til at begrænse Frank Godbersen ApS’ behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde, blandt andet når der foreligger tvivl om dine personoplysningers rigtighed. 
 • Retten til dataportabilitet 
  Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har afgivet til Frank Godbersen ApS, overført til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. 
 • Tilbagekaldelse af samtykke og persondata politik 
  Hvis Frank Godbersen ApS behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at Frank Godbersen ApS ikke fremover må behandle dine personoplysninger til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine personoplysninger, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, f.eks. hvis du har givet os samtykke til at videregive oplysningerne. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte kundeforholdet. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Frank Godbersen ApS’ databehandlingsansvarlige. Det gør du ved at sende en mail til fg@frankgodbersen.com og Frank Godbersen ApS vil behandle sagen inden for 30 dage. 

5. Politik for sletning af personoplysninger 

Dine personoplysninger bliver opbevaret indtil det ikke længeare er nødvendigt at opbevare oplysningerne i forhold til formålet med indsamling og behandling. Sletning af data gælder både for elektroniske data og for printet data. Personoplysninger, der indgår i bogføringsbilag, slettes ikke. 

Som kunde, medarbejder eller samarbejdspartner hos Frank Godbersen har du altid ret til at få dine personoplysninger slettet, når du ønsker det. Det kan du bede om ved at kontakte os på fg@frankgodbersen.com. Sletning af dine data sker senest 1 måned efter din henvendelse under hensyntagen til bogføringsloven. 

Du kan også til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du har afgivet. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på fg@frankgodbersen.com

6. Klage til Datatilsynet om persondata politik 

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Frank Godbersen ApS’ behandling af dine personoplysninger. Du bør dog altid først tage kontakt til Frank Godbersen ApS, hvis du mener Frank Godbersen ApS har behandlet dine personoplysninger i strid med den persondataretlige regulering. På den måde kan du få Frank Godbersen ApS’ forklaring af sagen. Du kan kontakte Datatilsynet pr. mail dt@datatilsynet.dk eller læse mere på datatilsynet.dk 

Datoen for, hvornår vi sidst har opdateret denne politik, vil fremgå øverst på siden.